Algemene voorwaarden

In Praktijk de Zonnebloem gelden de volgende regels:

  1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding / persoonlijke sessie / yoga bijeenkomst / workshops en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. PRAKTIJK DE ZONNEBLOEM en haar aangestelden (met inbegrip van de lesgevers) zullen derhalve, behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke beweerde schade ook.
  2. Behoudens andere vermelding is voor deelname aan de cursus geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist. De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.
  3. PRAKTIJK DE ZONNEBLOEM is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling en annulering

  1. De cursist is bij aanvang van de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
  2. Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
  3. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus, is 30% van de totale som verschuldigd ten titel van administratiekost. Bij afzegging in de week voorafgaand aan de Opleiding is het gehele bedrag verschuldigd. Bij afzegging in de tussenliggende periode wordt 50% van de deelnamekosten berekend.
  4. Bij rampen en crisissen, is het mogelijk dat de lessen verplaatst worden naar andere datums. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de cursist. Praktijk de Zonnebloem mag en kan de data veranderen. Mocht de docent om willen van medische redenen geen les kunnen geven, dan mag hij beroep doen op een collega.
  5. door inteschrijven voor een workshop cursus en jaar opleiding ga akkoord met deze algemen voorwaarden
  6. Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden. Bij inschrijving en betaling via de website wordt er automatisch een factuur afgeleverd.
  7. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te HASSELT zijn uitsluitend bevoegd.
Scroll naar top